Archiv akualit

11 / 2018

Trestní odpovědnost právnických osob - vyvinění

...

10 / 2018

Stanovisko Ministerstva financí ČR - Elektronické podpisy

Vznesli jsme dotaz na Ministerstvo financí České republiky.    Dotaz: Může orgán veřejné správy při provádění schvalovacích postupů předběžné řídicí kontroly podle § 26 zákona o finanční kontrole používat elektronické prostředky (např. informační systém)? Jaké jsou v případě...

10 / 2018

Bezplatný nástroj na anonymizaci smluv

Dlouhodobou cílem společnosti DYNATECH s.r.o. je zefektivňovat finanční řízení subjektů veřejné správy a jelikož s tímto cílem úzce souvisí i problematika Registru smluv, tak pro vás máme typ:   Ministerstvo vnitra připravilo SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v...

10 / 2018

Konference - Zástupce včera, dnes a zítra

Zúčastnili jsme se konference "Zástupce včera, dnes a zítra" pořádané společností Wolters Kluwer ČR, a.s. Akce se konala 9. 10. 2018 v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Konference jsme se účastnili jako partner pořadatele a prezentovali jsme nejen nástroje na zefektivnění finančního řízení...

10 / 2018

CROSEUS® Continuous Monitoring

Od měsíce října jsme sjednotili veškeré funkconality monitorovacího nástroje CROSEUS® Continuous Monitoring.  V nástroji CROSEUS® Continuous Monitoring nyní naleznete jak standardní funkce jako "Dopadu nesrovnalosti", "Konkrétní určení nesrovnalosti", "Podrobný popis...

08 / 2018

Novelizace zákona o finanční kontrole

Dne 15. 8. 2018 byl na zasedání vlády schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.   Návrh zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy,...

06 / 2018

Posílili jsme tým našich interních auditorů

Společnost DYNATECH s.r.o. si zakládá na svém týmu certifikovaných interních auditorů. Jsme tedy velice rádi, že do našeho týmu přibyl Bc. Pavel Šilinger, který získal certifikaci "interní auditor - asistent". Druhým úspěchem je, že Ing. Monika Fröhlichová a Bc. Klára Horová, DiS., získali vyšší...

06 / 2018

Odborný seminář ve Valašském Meziříčí

Minulý týden proběhl odborný seminář ve Valašském Meziříčí, jehož tématem bylo "Finanční a ekonomické řízení územních samosprávných celků". Seminář pořádala společnost DYNATECH s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a městem Valašské Meziříčí. Na celkové pojetí odborného...

05 / 2018

ROK INFORMATIKY 2018

Tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy v ČR. V rámci jedné konference spolu diskutují zástupci ministerstev, krajů, měst a obcí.   Akce bude probíhat od 30. 5. - 1. 6. 2018 Odborná i společenská část konference bude probíhat  v...

05 / 2018

Osobní setkání s J.M. Peppersem, prezidentem mezinárodního institutu interních auditorů.

V pátek 20. 4. 2018 jsme se jako interní auditoři zúčastnili semináře s J.M.Peppersem (prezident mezinárodního insititutu interních auditorů IIA), za tuto příležitost jsem byli obzvláště rádi, protože s kým víc se lze v tomto oboru setkat. Seminář pořádal Český institut interních auditorů ve...

04 / 2018

Proběhl 10. ročník odborné konference z cyklu "Správná řešení ve správnou dobu"

22. - 23. 3. 2018 proběhla v Jihlavě již tradiční odborná konference z cyklu "Správná řešení ve správnou dobu".   Letošním hlavním tématem byly "Sdílené služby". Toto téma se ukázalo, jako velice dobře zvolené, což dokazovaly nejen zpětné vazby od účastníků, ale i velice plodná a...

03 / 2018

DYNATECH s.r.o. vystoupí na semináři "Chytré a udržitelné město"

Společnost DYNATECh s.r.o. bude jedním z odborných vystupujících na semináři s názvem "Chytré a udržitelné město". Seminář pořádá Národní síť zdravých měst České republiky. Seminář se bude konat 22. 5. 2018 v Praze a to konkrétně v budově Českého svazu vědecko-technických společností,...

02 / 2018

Potkáme se na ISSS 2018

Pomalu se blíží jedna z největších událostí roku, která se nazývá ISSS. V letošním roce se koná již 21. ročník této konference a jejím hlavními tématy jsou: Jak dál v e-governmentu – vize nové politické reprezentace, trendy, konkrétní projekty Cloud, mobilní technologie,...

02 / 2018

DYNATECH s.r.o. jako hlavní partner na Workshopu ČIIA v Třebíči

25.–26. dubna 2018 ve městě Třebíči organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory z veřejné správy, ale nejen z ní, s názvem QUO VADIS, AUDITORE!   Společnost DYNATECH s.r.o. je hlavním partnerem tohoto workshopu. Na konferenci vystoupí mnoho renomovaných...

06 / 2017

Napsali o nás

Dne 15. 6. 2017 proběhla v Praze konference na téma Registr smluv. Vše, co potřebujeme vědět před plnou účinností zákona. Společnost DYNATECH s.r.o. byla partnerem akce. Konference se zúčastnilo více než 100 účastníků nejen z veřejné správy. Ve čtyřech blocích se věnovala celkem šesti tématům –...

05 / 2017

Zdravá města diskutovala, jak správně finančně řídit města, regiony a jejich organizace

Dne 25. 4. 2017 se na 70 účastníků z řad politiků, tajemníků, finančních auditorů a dalších zájemců z měst a obcí sešlo na semináři Národní sítě Zdravých měst ČR k tématu Efektivní řízení měst a regionů a jejich organizací. Důraz byl kladen především na oblast finančního řízení, na...

05 / 2017

Registr smluv. Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

Od 1. července 2017 bude považována za neplatnou každá smlouva, která má být publikována v Registru smluv, ale není. Obce, kraje a jimi řízené instituce mají nejvyšší čas se na sankci neplatnosti připravit. Společnost DYNATECH s.r.o. byla oficiálním partnerem konference. Konference proběhla ve čtvrtek...

03 / 2017

ČIIA – LABIRINT LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Ve dnech 19.–20. dubna 2017 organizoval Český institut interních auditorů pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu, ve spolupráci s Ministerstvem financí a za podpory ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje workshop nejen pro interní auditory z veřejné správy, ale i pro všechny ty,...

01 / 2017

9. ročník odborné konference "Správná řešení ve správnou dobu"

Již po deváté se ve dnech 9. a 10. 2. 2017 v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnila odborná konference "Správná řešení ve správnou dobu" na téma "Efektivní řízení územně samosprávných celků a jejich organizací". Záštitu nad konferencí převzal hejtman Kraje Vysočina pan Jiří...