Archiv aktualit

02 / 2024

Aktivní spolupráce - Nakladatelství FORUM s.r.o.

I letos spolupracujeme s Nakladatelstvím FORUM s.r.o. a aktivně se podílíme na konferencích, seminářích a vzdělávacích kurzech https://forum-media.cz/produkty/zrizovatel-skoly-drtiva-naloz-novych-povinnosti-v-roce-2024/ Veškeré aktivity uvádíme zde:...

06 / 2023

Konference meziobecní spolupráce 2023 dne 6. června 2023

Společnost DYNATECH je partnerem třetího ročníku konference, jenž se koná dne 6. června 2023 (8:00 – 17:00h) v Brně pod záštitou ministra vnitra ČR Mgr. Bc. Víta Rakušana a bude se opět věnovat tématu meziobecní spolupráce. Dvě hlavní podtémata konference jsou školství a podpora místní...

04 / 2023

REGISTR SMLUV

Vzhledem k tomu, že se komplexně zabýváme problematikou Registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb. a jeho novel ve znění všech pozdějších předpisů, nabízíme tento zajímavý článek. https://kroupahelan.cz/blog/registr-smluv-nastroj-kterym-muzete-kontrolovat-verejnou-spravu/177 S problematikou Registru smluv...

09 / 2022

Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Budeme se aktivně účastnit veřejných konzultací, které organizuje Ministerstvo financí - Centrální harmonizační jednotka. Více informací o tomto projektu naleznete...

04 / 2022

Elektronická fakturace ISDOC

Elektronická fakturace, aneb přijaté faktury nebudete muset přepisovat 2x a dokonce ani 1x. V našem nejnovějším příspěvku si vám dovolujeme shrnout veškeré informace o elektronické fakturaci. Co představuje, jak funguje, důvodech jejího zavedení, důležitých termínech a především její legislativní...

04 / 2022

Finanční kontrola bezpapírově

Pro našeho partnera Asseco Solutions a.s. jsme realizovali webinář s názvem "Finanční kontrola bezpapírově", ve kterém najdete celou řadu zajímavých informací o celé problematice. Od samotné legislativy až po konečnou realizaci.   Více infmací...

02 / 2022

S registrem smluv problémy nemáme

Rádi bychom Vás informovali o spolupráci s městem Svitavy v oblasti monitoringu v Registru smluv. Celý článek naleznete...

02 / 2022

Memorandum o spolupráci při řešení efektivní ochrany veřejných prostředků v působnosti Kraje Vysočina

Společnost DYNATECH s.r.o.  a Kraj Vysočina se v lednu letošního roku dohodli na vzájemné spolupráci při řešení efektivní ochrany veřejných prostředků v působnosti a na území Kraje Vysočina (dále jen Memorandum). Jedná se o významný milník dosavadní spolupráce na zvyšování inovační...

12 / 2021

DYNATECH také jako vzdělávací instituce

Rekapitulace provedených vzdělávacích aktivit za rok 2021. Podrobnější zprávu naleznete...

12 / 2021

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., zpracovalo odůvodněnou odpověď na níže uvedenou otázku:  Je možné zhojení nedostatků vzniklých v rámci finanční kontroly, a to povinnou osobou, v rámci provádění řídící kontroly? Odpověď...

11 / 2021

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., zpracovalo odůvodněnou odpověď na níže uvedenou otázku:    Je finanční kontrola kontrolou pouze veřejných financí, nebo zahrnuje též  i kontrolu jiných, nefinančních majetkových hodnot?     Vyjádření...

09 / 2021

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., zpracovalo odůvodněnou odpověď na níže uvedenou otázku: Lze za příklad neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků podle § 22 odst. 5 písm. b) zákona o finanční kontrole považovat plnění ze smlouvy zrušené podle § 7 odst....

08 / 2021

V digitalizaci nastávají změny

Pro srpnové vydání časopisu PRO města a obce poskytnul Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH, rozhovor, ve kterém přibližuje digitalizaci veřejné správy a vzniklo z toho velmi zajímavé čtení. Přepis rozhovoru naleznete...

07 / 2021

Ve spolupráci s Krajem Vysočina pořádáme Metodický den pro města, městyse a ostatní obce Kraje Vysočina

21. října 2021 pořádáme ve spolupráci - Metodický den ředitele krajského úřadu pro města, městyse a ostatní obce Kraje Vysočina.   Více informací...

07 / 2021

QARIT - aktuální výzvy pro interní auditory ve veřejné správě

ve dnech 13. - 14. října 2021 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory z veřejné správy s názvem  QARIT - aktuální výzvy pro interní auditory ve veřejné správě.  V jeho průběhu vystoupí Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH se...

06 / 2021

Konference Národní sítě zdravých měst 2021: DATA pro MĚSTA

V rámci partnerské spolupráce s Národní sítí zdravých měst naše společnost obohatila zdařilý průběh konference prezentací příkladů z praxe EKONOMICKÁ DATA OBCÍ A JEJICH ORGANIZACÍ. Děkujeme za pozitivní ohlasy a záznam příspěvku naleznete v čase 4:39:50  ZDE Další konference je plánována...

03 / 2021

Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Dne 15.3.2021 jsme se zúčastnili zajímavého on-line setkání pořádaného Ministerstvem financi ČR. MF představilo grantový projekt "Posílení řízení a kontroly veřejných financí“. Jeho hlavním cílem je je získat nezávislé hodnocení stávajícího stavu řízení a kontroly veřejných financí,...

03 / 2021

Problematika peněžních fondů příspěvkových organizací

Více informací o problematice peněžních fondů příspěvkových organizací a navrhovaných úpravách naleznete  Rozpočet příspěvkových organizací - identifikace problému ZDE Diskusní materiál MF - shrnutí problematiky ZDE Problematika peněžních fondů příspěvkových organizací...

03 / 2021

DYNATECH jako spoluautor knihy Finanční řízení obcí

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) se Mgr. Miloslav Kvapil - jednatel naší společnosti zúčastnil jako člen autorského týmu na vzniku unikátního metodického materiálu Finanční řízení obcí. Kniha poskytuje ucelený právní a ekonomický rámec při správě veřejných financí...

08 / 2020

Ve spolupráci se Zlínským krajem pořádáme Metodický den

Ve spolupráci se Zlínským krajem pořádáme 30.září Metodický den pro obce na téma "Metodika výkonu řídící kontroly a nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému pro obce a jimi zřizované příspěvkové organizace" Více informací...

08 / 2020

Teambulding spojený s BBQ grilováním na Špilberku v srpnu 2020

Letní teambuldingová akce, ke které jsme využili kouzelné místo s výhledem na Brno - Grillpoint na Špilberku 6. srpna 2020 Foto z akce ZDE...

03 / 2020

Jak pomáhá DYNATECH v době koronaviru? Jsme přesvědčeni, že se tímto navždy změní svět.

V tomto období vyhrávají právě ti, kteří se na období digitalizace s námi již připravili! Jaké změny koronavirus přinese a jak Vám v tom může DYNATECH pomoci? Bojujeme s jednou z nejhorších katastrof za poslední roky. Podobně jako řada předchozích tragédií, i tato v budoucnu určitým způsobem...

03 / 2020

Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Dne 20.1.2020 došlo k novele vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  Novinky se týkají § 16, § 32, § 33 a § 33a.  Více se dočtete...

11 / 2019

Výsledky přezkoumání hospodařen územních celků za rok 2018

Ministerstvo financí České republiky vydalo 22. 10. 2019 "Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2018" (dále jen "Zpráva"). Ve Zprávě jsou zachycena...

10 / 2019

Konec podpory Silverlightu

Podpora platformy Microsoft Silverlight bude ukončena 12. října 2021. Vývojový rámec Silverlight je v současné době podporován pouze v Internet Exploreru 10 a Internet Exploreru 11. Podpora Internet Exploreru 10 končí 31. ledna 2020. V prohlížeči Chrome, Firefox ani žádném prohlížeči, který používá...

09 / 2019

Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol za rok 2018

Dne 25. 6. 2019 dává Ministerstvo financí na vědomí závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol za rok 2018. Jednou z oblastí, kterou se jako společnost zabýváme je uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také "zákona"). Nemohli jsme si tedy...

09 / 2019

Regionální konference ve Valašském Meziříčí

V pátek 20. 9. 2019 proběhl již druhý ročník konference "Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací". Konference se zúčastnili především zástupci měst, ale navštívili nás i reprezentanti kraje či jednotlivých organizací. Všem vystupujícím a posluchačům děkujeme...

09 / 2019

Novela zákona o registru smluv - účinnost 1. 11. 2019

 Již 1. 11. 2019 nabude účinnosti zákon č. 177/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Hlavní změnou je, že se v § 3 odst. 2...

05 / 2019

Continuous Controls Monitoring, aneb aktivní kontrolní mechanismy

Continuous Controls Monitoring (dále také „CCM“) je nadnárodní dobrou praxí, která se uplatňuje napříč nejrůznějšími společnostmi a organizacemi, a to zejména na procesech, které souvisí s finančními transakcemi. CCM lze aplikovat díky moderním technologiím, které dokáží automatizovaně...

05 / 2019

Provázanost mezi účetnictvím a řídící kontrolou

Ministerstvo financí České republiky vydalo 15. 5. 2019 stanovisko s číslem jednacím MF-11771/2019/28-2. Toto stanoviskoj e odpovědí na dotaz, který se týká provázanosti právních předpisů v oblasti účetnictví a řídící kontroly z hlediska průkaznosti účetního záznamu. Nejpodstatnější částí...

05 / 2019

Dynamický DYNATECH

Společnost DYNATECH s.r.o. a jeho konzultantský tým se snaží vždy sledovat aktuální dění ve veřejné správě, vznik legislativních novinek a dobrou praxi.  Nejdůležitější novinkou za posledních několik dní je stanovisko Ministerstva financí České republiky, které hovoří o provázanosti...

04 / 2019

Schvalování novely zákona o finanční kontrole proběhlo úspěšně

Dne 23. 4. 2019 sněmovna setrvala na původním návrhu zákona, čímž tento zákon schválila a čeká se již pouze na podpis prezidenta republiky.   Důležitými změnami zákona o finanční kontrole: 1. Rozšíření povinných subjektů o dobrovolné svazky obcí a Správu železniční dopravní...

04 / 2019

Prevence před trestní odpovědností právnických osob není pouze naplnění formálních kroků!

O trestní odpovědnosti právnických osob (dále také "TOPO") jsme již psali a to z pohledu Nejvyššího státního zastupitelství a jejich metodiky (více zde).   Dnes bychom vám rádi představili pohled, který prezentoval na konferenci Českého institutu interních auditorů Mgr. Miloslav Kvapil,...

03 / 2019

Závěr: Porušení rozpočtové kázně - Důvod: Registr smluv

Problematika zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv již není pouze formální věcí. Kontroly, které se zabývají registrem smluv je stále více a dopady jsou nemalé. Pro ilustraci jsme vybrali případ Ministerstva zemědělství ČR z roku 2018, kauzu okolo Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad...

03 / 2019

V minulém týdnu proběhl 11. ročník konference v Jihlavě

21. a 22. 3. 2019 proběhl 11. ročník konference "Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Sdílené služby 2019+" . Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, vystupujícím i partnerům, že se s námi podíleli na bezproblémovém chodu konference.  Níže se nachází odkaz, ze...

02 / 2019

Pomoc pro starosty od Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí

Při zvolení do funkce přechází na starostu mnoho povinností a odpovědností. Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí se snaží starostům pomoci a v metodickém pokynu č. 7 konkrétně s řízením rizik spojených s hospodařením. CHJ říká: "Jedná se o praktickou příručku pro starosty a...

02 / 2019

Povinnost správného uveřejňování stále trvá

V minulém týdnu Ústavní soud zamítnul návrh na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Návrh na zrušení zákona iniciovalo třicet senátorů.  Celý článek o zamítnutí naleznete...

01 / 2019

Cena za inovaci 2018 pro Uherský Brod

Proběhl třetí ročník soutěže Cena za inovaci, kterou pořádá Český svaz interních auditorů ("ČIIA").  Prezident ČIIA Tomáš Pivoňka osobně o letošním ročníku napsal: "Jsem rád, že dva z vítězných projektů přinášejí řešení v oblasti digitalizace činností interního auditu, protože...

11 / 2018

Trestní odpovědnost právnických osob - vyvinění

                 Compliance management systém ("CMS") Možnost vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti pro případ, že prokáže, že má správně nastavená opatření, která jsou způsobilá zabránit protiprávnímu jednání, nebo je alespoň minimalizovat,...

10 / 2018

Stanovisko Ministerstva financí ČR - Elektronické podpisy

Vznesli jsme dotaz na Ministerstvo financí České republiky.    Dotaz: Může orgán veřejné správy při provádění schvalovacích postupů předběžné řídicí kontroly podle § 26 zákona o finanční kontrole používat elektronické prostředky (např. informační systém)? Jaké jsou v případě...

10 / 2018

Bezplatný nástroj na anonymizaci smluv

Dlouhodobou cílem společnosti DYNATECH s.r.o. je zefektivňovat finanční řízení subjektů veřejné správy a jelikož s tímto cílem úzce souvisí i problematika Registru smluv, tak pro vás máme typ:   Ministerstvo vnitra připravilo SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v...

10 / 2018

Konference - Zástupce včera, dnes a zítra

Zúčastnili jsme se konference "Zástupce včera, dnes a zítra" pořádané společností Wolters Kluwer ČR, a.s. Akce se konala 9. 10. 2018 v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Konference jsme se účastnili jako partner pořadatele a prezentovali jsme nejen nástroje na zefektivnění finančního řízení...

10 / 2018

CROSEUS® Continuous Monitoring

Od měsíce října jsme sjednotili veškeré funkconality monitorovacího nástroje CROSEUS® Continuous Monitoring.  V nástroji CROSEUS® Continuous Monitoring nyní naleznete jak standardní funkce jako "Dopadu nesrovnalosti", "Konkrétní určení nesrovnalosti", "Podrobný popis...

08 / 2018

Novelizace zákona o finanční kontrole

Dne 15. 8. 2018 byl na zasedání vlády schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.   Návrh zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy,...

06 / 2018

Posílili jsme tým našich interních auditorů

Společnost DYNATECH s.r.o. si zakládá na svém týmu certifikovaných interních auditorů. Jsme tedy velice rádi, že do našeho týmu přibyl Bc. Pavel Šilinger, který získal certifikaci "interní auditor - asistent". Druhým úspěchem je, že Ing. Monika Fröhlichová a Bc. Klára Horová, DiS., získali vyšší...

06 / 2018

Odborný seminář ve Valašském Meziříčí

Minulý týden proběhl odborný seminář ve Valašském Meziříčí, jehož tématem bylo "Finanční a ekonomické řízení územních samosprávných celků". Seminář pořádala společnost DYNATECH s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a městem Valašské Meziříčí. Na celkové pojetí odborného...

05 / 2018

ROK INFORMATIKY 2018

Tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy v ČR. V rámci jedné konference spolu diskutují zástupci ministerstev, krajů, měst a obcí.   Akce bude probíhat od 30. 5. - 1. 6. 2018 Odborná i společenská část konference bude probíhat  v...

05 / 2018

Osobní setkání s J.M. Peppersem, prezidentem mezinárodního institutu interních auditorů.

V pátek 20. 4. 2018 jsme se jako interní auditoři zúčastnili semináře s J.M.Peppersem (prezident mezinárodního insititutu interních auditorů IIA), za tuto příležitost jsem byli obzvláště rádi, protože s kým víc se lze v tomto oboru setkat. Seminář pořádal Český institut interních auditorů ve...

04 / 2018

Proběhl 10. ročník odborné konference z cyklu "Správná řešení ve správnou dobu"

22. - 23. 3. 2018 proběhla v Jihlavě již tradiční odborná konference z cyklu "Správná řešení ve správnou dobu".   Letošním hlavním tématem byly "Sdílené služby". Toto téma se ukázalo, jako velice dobře zvolené, což dokazovaly nejen zpětné vazby od účastníků, ale i velice plodná a...

03 / 2018

DYNATECH s.r.o. vystoupí na semináři "Chytré a udržitelné město"

Společnost DYNATECh s.r.o. bude jedním z odborných vystupujících na semináři s názvem "Chytré a udržitelné město". Seminář pořádá Národní síť zdravých měst České republiky. Seminář se bude konat 22. 5. 2018 v Praze a to konkrétně v budově Českého svazu vědecko-technických společností,...

02 / 2018

Potkáme se na ISSS 2018

Pomalu se blíží jedna z největších událostí roku, která se nazývá ISSS. V letošním roce se koná již 21. ročník této konference a jejím hlavními tématy jsou: Jak dál v e-governmentu – vize nové politické reprezentace, trendy, konkrétní projekty Cloud, mobilní technologie,...

02 / 2018

DYNATECH s.r.o. jako hlavní partner na Workshopu ČIIA v Třebíči

25.–26. dubna 2018 ve městě Třebíči organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory z veřejné správy, ale nejen z ní, s názvem QUO VADIS, AUDITORE!   Společnost DYNATECH s.r.o. je hlavním partnerem tohoto workshopu. Na konferenci vystoupí mnoho renomovaných...

06 / 2017

Napsali o nás

Dne 15. 6. 2017 proběhla v Praze konference na téma Registr smluv. Vše, co potřebujeme vědět před plnou účinností zákona. Společnost DYNATECH s.r.o. byla partnerem akce. Konference se zúčastnilo více než 100 účastníků nejen z veřejné správy. Ve čtyřech blocích se věnovala celkem šesti tématům –...

05 / 2017

Zdravá města diskutovala, jak správně finančně řídit města, regiony a jejich organizace

Dne 25. 4. 2017 se na 70 účastníků z řad politiků, tajemníků, finančních auditorů a dalších zájemců z měst a obcí sešlo na semináři Národní sítě Zdravých měst ČR k tématu Efektivní řízení měst a regionů a jejich organizací. Důraz byl kladen především na oblast finančního řízení, na...

05 / 2017

Registr smluv. Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

Od 1. července 2017 bude považována za neplatnou každá smlouva, která má být publikována v Registru smluv, ale není. Obce, kraje a jimi řízené instituce mají nejvyšší čas se na sankci neplatnosti připravit. Společnost DYNATECH s.r.o. byla oficiálním partnerem konference. Konference proběhla ve čtvrtek...

03 / 2017

ČIIA – LABIRINT LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Ve dnech 19.–20. dubna 2017 organizoval Český institut interních auditorů pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu, ve spolupráci s Ministerstvem financí a za podpory ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje workshop nejen pro interní auditory z veřejné správy, ale i pro všechny ty,...

01 / 2017

9. ročník odborné konference

Již po deváté se ve dnech 9. a 10. 2. 2017 v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnila odborná konference "Správná řešení ve správnou dobu" na téma "Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací". Záštitu nad konferencí převzal hejtman Kraje Vysočina pan Jiří...