Continuous Controls Monitoring, aneb aktivní kontrolní mechanismy

Continuous Controls Monitoring (dále také „CCM“) je nadnárodní dobrou praxí, která se uplatňuje napříč nejrůznějšími společnostmi a organizacemi, a to zejména na procesech, které souvisí s finančními transakcemi. CCM lze aplikovat díky moderním technologiím, které dokáží automatizovaně odhalovat anomálie, rizika či jiné nestandardní prvky, které se během procesu vyskytnou a které nelze jinak v reálném čase při kontrole vzorků zachytit. 

Hlavní účel a výhody využívání a aplikování CCM je:

  • Nákladová výhodnost
  • Efektivní práce s daty
  • Proaktivní přístup (ne reaktivní)
  • Zajištění kontroly nad 100 % operací 
  • Schopnost zachytit, odhalit a předcházet rizikům
  • Schopnost identifikovat příčiny problémových operací
  • Přispívání k procesu efektivního controllingu veřejnoprávní korporace

Hlavními uživateli a implementátory dobré praxe CCM jsou zejména interní auditoři a vrcholný management společností či organizací.

V prostředí veřejné správy České republiky lze pomocí CCM jednoduše naplnit např. §5 odst. 1 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, který je v současné době často opomíjen, a to nejen ze strany vedení organizací, ale také interních či externích kontrolních orgánů. Dále lze tento nástroj využít pro podporu veřejnoprávní kontroly dle výše zmíněného zákona či pro operační, hodnotící, revizní i auditní postupy dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. 

Společnost DYNATECH s.r.o. tuto dobrou praxi CCM dokáže implementovat na procesy finančního řízení (finanční plánování, finanční kontrola, finanční analýza) a také na procesy spojené s Registrem smluv.
Pokud máte zájem se o Continuous Controls Monitoring dozvědět více, neváhejte nás oslovit.

 

Archiv aktualit