Dynamický DYNATECH

Společnost DYNATECH s.r.o. a jeho konzultantský tým se snaží vždy sledovat aktuální dění ve veřejné správě, vznik legislativních novinek a dobrou praxi. 

Nejdůležitější novinkou za posledních několik dní je stanovisko Ministerstva financí České republiky, které hovoří o provázanosti účetnictví a řídící kontroly (o tomto stanovisku píšeme v předešlém článku zde).

 

IS CROSEUS, který společnost DYNATECH s.r.o. vyvíjí je s touto myšlenkou v synergii. Ovšem je také potřeba tuto myšlenku zapracovat i do metodických pokynů tak, aby byly plně v souladu s §33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s předmětným stanoviskem.

Nové metodiky plánují konzultanti společnosti DYNATECH s.r.o. dokončit během letních měsíců. V případě zájmu o tuto problematiku se na nás neváhejte obrátit.

Archiv aktualit