DYNATECH jako spoluautor knihy Finanční řízení obcí

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) se Mgr. Miloslav Kvapil - jednatel naší společnosti zúčastnil jako člen autorského týmu na vzniku unikátního metodického materiálu Finanční řízení obcí. Kniha poskytuje ucelený právní a ekonomický rámec při správě veřejných financí a je zaměřena na:

  • Finanční plánování obcí procesně a legislativně
  • Finanační plánování obcí s oporou v čísla
  • Rizika a odpovědnosti zastupitelů v ekonomické oblasti
  • Systematické ošetření ekonomických rizik veřejnoprávních korporací

Kniha v elektronické podobě dostupná ZDE

K výše uvedenému dokumentu rádi poskytneme konzultace a odborné poradenství při implementaci zde uvedených myšlenek a doporučení pro praxi.

Archiv aktualit