Elektronická faktura

Od počátku roku 2019 mají povinnost Ústřední orgány státní správy a jimi podřízené organizační složky státu přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší. Tuto povinnost jim stanovuje Usnesení vlády č. 347/2017.

Více informací a další rozhodná data naleznete zde.

Kompletní znění Usnesení vlády č. 347/2017 naleznete zde.

Archiv aktualit