Konference meziobecní spolupráce 2023 dne 6. června 2023

Společnost DYNATECH je partnerem třetího ročníku konference, jenž se koná dne 6. června 2023 (8:00 – 17:00h) v Brně pod záštitou ministra vnitra ČR Mgr. Bc. Víta Rakušana a bude se opět věnovat tématu meziobecní spolupráce. Dvě hlavní podtémata konference jsou školství a podpora místní ekonomiky.
Můžete se těšit na zajímavé hosty a přednášející z obcí, DSO, ministerstev, univerzity a dalších relevantních subjektů. Přijeďte se s námi potkat, nasbírat zkušenosti, příklady dobré praxe, nebo kontakty v rámci networkingu.

Konferenci organizuje Institut veřejné správy, který působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity již od roku 2003. Institut se podílí či sám realizuje řadu aktivit v oblastech výzkumu, vývoje či aplikace. Snaží se propojovat univerzitní prostředí s veřejnou správou a hledat odpovědi a řešení na její aktuální problémy. Spolupracuje s městy a obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji, ministerstvy a dalšími zájemci jak z veřejného, tak ale i ze soukromého sektoru.
Institut se zabývá řadou odborných aktivit, mezi nimiž lze například nalézt vzdělávání v různých oblastech veřejné správy, zpracování strategických, koncepčních či programových materiálů, tvorba individuálních specializovaných analýz, studií a expertíz, přípravou a realizací odborných konferencí, workshopů a seminářů pro subjekty veřejné správy.

Registrace na konferenci: https://ivs.econ.muni.cz/kalendar-akci/konference-meziobecni-spoluprace-2023

Archiv aktualit