Konference - Zástupce včera, dnes a zítra

Zúčastnili jsme se konference "Zástupce včera, dnes a zítra" pořádané společností Wolters Kluwer ČR, a.s. Akce se konala 9. 10. 2018 v budově Magistrátu hlavního města Prahy.

Konference jsme se účastnili jako partner pořadatele a prezentovali jsme nejen nástroje na zefektivnění finančního řízení příspěvkových organizací, ale táké nástroj na monitorování a odhalování nesrovnalostí při procesu uveřejňování smluv do registru smluv.

                                                            

Archiv aktualit