Novelizace zákona o finanční kontrole

Dne 15. 8. 2018 byl na zasedání vlády schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

 

Návrh zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a Správa železniční dopravní cesty.

 

Odkazy:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAVRJUF9F 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-15--srpna-2018-168001/ 

 

O dalším schvalováním novely zákona o finanční kontrole vás budeme informovat. 

Archiv aktualit