Osobní setkání s J.M. Peppersem, prezidentem mezinárodního institutu interních auditorů.

V pátek 20. 4. 2018 jsme se jako interní auditoři zúčastnili semináře s J.M.Peppersem (prezident mezinárodního insititutu interních auditorů IIA), za tuto příležitost jsem byli obzvláště rádi, protože s kým víc se lze v tomto oboru setkat. Seminář pořádal Český institut interních auditorů ve spolupráci s VŠE. 

Na semináři padlo mnoho zajímavých myšlenek, ve kterých nás zaujalo tvrzení J.M. Pepperse, který tvrdí, že 71% společností nemá dostatečný základ v datech, která se auditují a tak nemůže získat spolehlivé podklady pro audit, a ani výsledky auditů tak nemohou být dostatečně kvalitní. Tuto myšlenku se snažíme aplikovat do všech našich řešení od počátku působení, proto je součastí naší společnosti i vývojářský tým, který vytváří aplikace na podporu všech klíčových procesů ve finančním řízení organizací.

Druhou myšlenkou nebo spíš doporučením, které nás zaujalo, byl vzkaz všem auditorům a to, aby drželi krok s IT. Protože to je budoucnost interního auditu a jen tak lze audit stále zefektivňovat.

Archiv aktualit