Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Dne 15.3.2021 jsme se zúčastnili zajímavého on-line setkání pořádaného Ministerstvem financi ČR. MF představilo grantový projekt
"Posílení řízení a kontroly veřejných financí“.
Jeho hlavním cílem je je získat nezávislé hodnocení stávajícího stavu řízení a kontroly veřejných financí,
identifikovat hlavní nedostatky a jejich příčiny a připravit návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, včetně důkladné argumentace pro prosazení změny a hodnocení dopadu navrhované regulace.
Průběhu projektu se budeme i nadále pečlivě věnovat. Zejména se budeme aktivně účastnit celkově 8 veřejných konzultací a odborných diskuzí.
Více informací o obsahu, výstupech a partnerech projektu ZDE

Archiv aktualit