Prevence před trestní odpovědností právnických osob není pouze naplnění formálních kroků!

O trestní odpovědnosti právnických osob (dále také "TOPO") jsme již psali a to z pohledu Nejvyššího státního zastupitelství a jejich metodiky (více zde).

 

Dnes bychom vám rádi představili pohled, který prezentoval na konferenci Českého institutu interních auditorů Mgr. Miloslav Kvapil, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě KONZULTANT/EXPERT (současně ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.). Prezentace byla zaměřena na konkrétní příklady z praxe, možné dopady pro právnickou osobu a provázání vnitřního řídícího a kontrolního systému s TOPO.

Prezentaci naleznete zde.

Archiv aktualit