Provázanost mezi účetnictvím a řídící kontrolou

Ministerstvo financí České republiky vydalo 15. 5. 2019 stanovisko s číslem jednacím MF-11771/2019/28-2. Toto stanoviskoj e odpovědí na dotaz, který se týká provázanosti právních předpisů v oblasti účetnictví a řídící kontroly z hlediska průkaznosti účetního záznamu.

Nejpodstatnější částí celého stanoviska je tato část:

"Pokud je tedy předmětem účetnictví nakládání s veřejnými prostředky, nelze bez řádného výkonu řídící kontroly nad účetním případem naplnit požadavek průkaznosti účetního záznamu, přip. účetních záznamů, které jsou podkladem pro zápis v účetních knihách."

Stanovisko MF-11771/2019/28-2

Archiv aktualit