Regionální konference ve Valašském Meziříčí

V pátek 20. 9. 2019 proběhl již druhý ročník konference "Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací". Konference se zúčastnili především zástupci měst, ale navštívili nás i reprezentanti kraje či jednotlivých organizací.

Všem vystupujícím a posluchačům děkujeme za aktivní účast a rádi bychom Vás pozvali na konferenci do Jihlavy, která se bude konat v měsíci březnu roku 2020. O přesném datu vás budeme informovat pomocí pozvánek a newsletteru.

Prezentace jednotlivých vystupujících naleznete zde.

Vzorovou ukázku testu pro kontrolu znalostí role příkazce operace naleznete zde.

 

Stanovisko Ministerstva financí, které hovoří o přímé vazbě mezi řídící kontrolou a účetnictvím v návaznosti na průkaznost účetní závěrky naleznete zde.

Archiv aktualit