Schvalování novely zákona o finanční kontrole proběhlo úspěšně

Dne 23. 4. 2019 sněmovna setrvala na původním návrhu zákona, čímž tento zákon schválila a čeká se již pouze na podpis prezidenta republiky.

 

Důležitými změnami zákona o finanční kontrole:

1. Rozšíření povinných subjektů o dobrovolné svazky obcí a Správu železniční dopravní cesty.

2. U dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.

3. U orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.“

 

Proces schvalování novely zákona o finanční kontrole naleznete zde.

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou naeznete zde.

 

Archiv aktualit