V minulém týdnu proběhl 11. ročník konference v Jihlavě

21. a 22. 3. 2019 proběhl 11. ročník konference "Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Sdílené služby 2019+" .

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, vystupujícím i partnerům, že se s námi podíleli na bezproblémovém chodu konference. 

Níže se nachází odkaz, ze kterého si můžete stáhnout prezentace vystupujících. Závěry a prezentace z jednotlivých pracovních skupin budou vystaveny v nejbližší době.

Prezentace - první den

Prezentace - druhý den

Archiv aktualit