Výsledky přezkoumání hospodařen územních celků za rok 2018

Ministerstvo financí České republiky vydalo 22. 10. 2019 "Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2018" (dále jen "Zpráva").

Ve Zprávě jsou zachycena rizika po jednotlivých typech územních celků. Ve výsledcích, v kategorii nejzávažnějších rizik, se nově objevuje i riziko "následky v závazkových vztazích v důsledku nezveřejnění objednávky v registru smluv". Tento typ rizika se v loňské (2017) Zprávě vůbec neobjevil.

 Kompletní Zprávu si můžete přečíst zde

 

Archiv aktualit