Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol za rok 2018

Dne 25. 6. 2019 dává Ministerstvo financí na vědomí závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol za rok 2018.

Jednou z oblastí, kterou se jako společnost zabýváme je uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také "zákona"). Nemohli jsme si tedy nevšimnout, že jeho dopady sahají, až do této pravidelné zprávy Ministerstva financí.

Se zákonem o Registru smluv se ve zprávě setkáme hned dvakrát. Prvním a velice důležitým konstatováním je zařazení zákona do sekce "Pochybení, jejichž hodnota přesahovala 300 tisíc Kč, nejčastěji spočívala v porušení" (část 8.). Dalším místem, kde se s zákonem setkáváme je opět 8. část. Zde ve výčtu s názvem "Popis závažných zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč" se v odstavci 4. dočteme, že Ministerstvo zemědělství shledalo hned u několika subjektů "porušení rozpočtové kázně v souvislosti s pochybením při zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv".

Plné znění naleznete zde.

Archiv aktualit