Závěr: Porušení rozpočtové kázně - Důvod: Registr smluv

Problematika zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv již není pouze formální věcí. Kontroly, které se zabývají registrem smluv je stále více a dopady jsou nemalé.

Pro ilustraci jsme vybrali případ Ministerstva zemědělství ČR z roku 2018, kauzu okolo Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou a odvolání ředitele Technických služeb Nového Jičína.

 

Případ č. 1 Ministerstva zemědělství (dále jen "MZE") vychází ze závěrů kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, který v bodě (čl. IV, bod. 6.1) jasně stanovuje, že MZE přijalo plnění ze smluv, které byly zrušeny od počátku a tímto jednáním porušili rozpočtovou kázeň. Celková hodnota neoprávněného použití peněžních prostředků státního rozpočtu je ve výši 388 000Kč (čl. I., bod. 6)

Kompletní závěry z kontrolní akce naleznete zde.

 

 

Případ č. 2, se týká Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou a konkrétně instalace optických kabelů. S problematikou Registru smluv se váže zejména smlouva s hodnoutou 90 000Kč, která měla být uveřejněná v Registru smluv, nicméně tam není. I zde hrozí zrušení smlouvy od počátku.

Celý článek naleznete zde.

 

Případ č. 3, se vzahuje k odvolání ředitele Technických služeb Nového Jičína. "Rada města Nový Jičín odvolala k 31. březnu ředitele Technických služeb města Nový Jičín (TS NJ) Václava Bukovského. Důvodem jsou mimo jiné neplatné smlouvy."
 

Celý článek naleznete zde.

Archiv aktualit