10.  pokračování odborné konference "Správná řešení ve správnou dobu" na téma:

Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Sdílené služby


Konference se bude konat 22. - 23. 3. 2018, v areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B krajského úřadu).

Bližší informace naleznete v sekci "Vzdělávání".