Dotace EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) jsme získali dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby na projekt
CROSEUS – finanční řízení a kontrola

Registrační číslo projektu  CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000126

CROSEUS - účetnictví pro příspěvkové organizace

Registrační číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009359


V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - APLIKACE - VÝZVA VIII. jsme získali dotaci na projekt

UMĚLÁ INTELIGENCE V ÚČETNÍCH OPERACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023680

Cílem připravovaného projektu CROSEUS - finační řízení a kontrola je podpořit vývoj SW produktů s následujícími vlastnostmi:

  • Finanční řízení a kontrola (finanční plánování, schvalování, monitoring a hodnocení finančních operací).
  • Veřejnoprávní korporace a její zřízené a založené organizace.
  • Hostované řešení (cloud) a dostupnost aplikací prostřednictvím internetu z široké škály zařízení (PC, tablety, mobilní telefony).
  • Rozvoj stávajícího SW CROSEUS tak aby byl implementovatelný v prostředí veřejnoprávní korporace a podporoval více organizační přístup ve vztahu nadřízený – podřízený.
  • Změna technologie z nepodporovaného MS Silverlight na moderní webovou technologii s podporou mobilních zařízení.
  • Vývoj nových a rozvoj stávajících SW řešení pro podporu komunikace v rámci skupiny organizací, analýzu a hodnocení finanční situace jednotlivých organizací a celku.
  • Rozvoj procesů pro pravidelné a průběžné monitorování, auditování a informovaní o stavu procesů finančního řízení a kontroly jednotlivých organizací a celku


Cílem připravovaného projektu CROSEUS - účetnictví pro příspěvkové organizace je podpořit vývoj SW produktů s následujícími vlastnostmi:

  • Výsledkem projektu je inovovaný informační systém, který umožňuje organizaci provádět schvalovací procesy pro každou finanční nebo majetkovou operaci a při tom řádně dokladovat a zdůvodnit všechna učiněná rozhodnutí. V rámci projektu bude realizován výrazný technologický posun vyvíjeného řešení o moderní IS, dostupný prostřednictvím cloudu přes širokou škálu hardwarových zařízení.
  • Předmětem předkládaného podnikatelského záměru je projekt na rozšíření funkčnosti produktu IS CROSEUS o modul účetnictví pro příspěvkové organizace a související kontrolní mechanismy.


​​​​​​​​​​​​​​