Dotace EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) jsme získali dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby na projekt
CROSEUS – finanční řízení a kontrola

Registrační číslo projektu  CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000126

​​​​​​​CROSEUS - účetnictví pro příspěvkové organizace

Registrační číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009359

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - APLIKACE - VÝZVA VIII. jsme získali dotaci na projekt

UMĚLÁ INTELIGENCE V ÚČETNÍCH OPERACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023680


PODPORA INVESTIČNÍ STRATEGIE VEŘEJNOPRÁVNÍCH KORPORACÍ

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024854


Cílem  projektu CROSEUS - finační řízení a kontrola je podpořit vývoj SW produktů s následujícími vlastnostmi:

 • Finanční řízení a kontrola (finanční plánování, schvalování, monitoring a hodnocení finančních operací).
 • Veřejnoprávní korporace a její zřízené a založené organizace.
 • Hostované řešení (cloud) a dostupnost aplikací prostřednictvím internetu z široké škály zařízení (PC, tablety, mobilní telefony).
 • Rozvoj stávajícího SW CROSEUS tak aby byl implementovatelný v prostředí veřejnoprávní korporace a podporoval více organizační přístup ve vztahu nadřízený – podřízený.
 • Změna technologie z nepodporovaného MS Silverlight na moderní webovou technologii s podporou mobilních zařízení.
 • Vývoj nových a rozvoj stávajících SW řešení pro podporu komunikace v rámci skupiny organizací, analýzu a hodnocení finanční situace jednotlivých organizací a celku.
 • Rozvoj procesů pro pravidelné a průběžné monitorování, auditování a informovaní o stavu procesů finančního řízení a kontroly jednotlivých organizací a celku

Cílem projektu CROSEUS - účetnictví pro příspěvkové organizace je podpořit vývoj SW produktů s následujícími vlastnostmi:

 • Výsledkem projektu je inovovaný informační systém, který umožňuje organizaci provádět schvalovací procesy pro každou finanční nebo majetkovou operaci a při tom řádně dokladovat a zdůvodnit všechna učiněná rozhodnutí. V rámci projektu bude realizován výrazný technologický posun vyvíjeného řešení o moderní IS, dostupný prostřednictvím cloudu přes širokou škálu hardwarových zařízení.
 • Předmětem předkládaného podnikatelského záměru je projekt na rozšíření funkčnosti produktu IS CROSEUS o modul účetnictví pro příspěvkové organizace a související kontrolní mechanismy.

Cílem projektu Umělá inteligence v účetních operacích veřejné správy je automatizace účtování účetních případů na bázi umělé inteligence, která bude vyvinuta na základě metodiky určující pravidla, která vyplývají z právní regulace. Inovativní prvky - účtování na bázi umělé inteligence, plná digitalizace oběhu dokladů.

 • Výstupem projektu bude software pro potřeby účetnictví a finančního řízení veřejné správy. 
 • SW modul pro návrh na zápis hospodářské operace do účetnictví
 • SW modul pro detekci nesrovnalostí a rizik v účetnictví
 • SW modul pro detekci chyb a podvodů realizovaných peněžních operací


Cílem projektu Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací je vývoj SW aplikace, která uživatelům (ÚSC) na základě automatizovaného posouzení umožní kvalifikované plánování investic zajišťující splnění ekonomických kritérií veřejných výdajů. Ve spolupráci s partnerem projektu - Masarykovou univerzitou Brno navrhneme mechanismus hodnocení investic, který se skládá ze dvou modulů:

 • Zásobník investic
 • Hodnocení investic


​​​​​​​


​​​​​​​