Mediální partneři


Řízení školy

Nabídka redakce školství Wolters Kluwer ČR je určena managementu škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence, pedagogům a v neposlední řadě rodičům žáků.

S redakcí Řízení školy spolupracujeme v oblasti vzdělávání, a to prostřednictvím odborných článků, které píšeme zpravidla v několika dílných seriálech. Redakce Řízení školy také pořádá odborné konference, na kterých vystupujeme jako partneři.Pro města a Obce

Měsíčník PRO města a obce přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale i pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Důležitá fakta pro svou činnost v něm však naleznou rovněž podnikatelé a firmy poskytující výrobky a služby městům, obcím a úředníkům krajských a městských úřadů, magistrátů a státních orgánů. 

Časopis Pro města a obce je moderní časopis, který se snaží poukazovat a informovat subjekty veřejné správy o aktuálních tématech. Jsme rádi, že můžeme publikovat odborné články v tomto měsíčníku. Vedení redakce s námi také partnersky spolupracuje při pořádání naší tradiční konferece Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Sdílené služby.Obec & finance

Časopis, který vychází (již od roku 1996) 5× ročně v nákladu 3000 výtisků, je dodáván téměř do všech obcí v České republice. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou.