3E - číselná podpora rozhodování - principy a příklady (e-learning)

Cílem je prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností úředníků a vedoucích úředníků ÚSC v oblasti aplikace principů 3E – účelného, efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, který je nutnou podmínkou správnosti každé finanční a majetkové operace prováděné ÚSC, jak to všem ÚSC nařizuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v aktuálním znění. Tento program se zaměří na číselnou podporu rozhodování v rámci konceptu 3E.

Obsah

Úvod do problematiky konceptu 3E 

•    Představení konceptu 3E, základní terminologie 
•    Obecně k užitkovým, nákladovým a termínovým kritériím hodnocení veřejných výdajů 
•    Základní ukázky a příklady číselného přístupu k 3E 
•    Ověřování a kontrola 3E 

2)    Číselná podpora rozhodování 

•    Obecně k rozhodování s číselnou podporou, výběr hodnotících kritérií, metody pro tvorbu variant k rozhodování 
•    Hodnocení variant jednokriteriální a vícekriteriální 
•    Rozhodování za rizika a nejistoty 
•    Závěry, shrnutí, diskuse 

Časový rozsah 

6 hodin - 1 výukový den

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě - Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty