3E - nákladově užitkové metody - principy a příklady (e-learning)

Cílem je prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností úředníků a vedoucích úředníků ÚSC v oblasti aplikace principů 3E – účelného, efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, který je nutnou podmínkou správnosti každé finanční a majetkové operace prováděné ÚSC, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v aktuálním znění. Bez ověření naplnění těchto principů dochází k porušení tohoto zákona. V řadě případů pak doléhá odpovědnost za takové porušení právě na úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Tento program se zaměří na využití nákladově užitkových metod v rámci konceptu 3E.

Obsah

1)    Úvod do problematiky konceptu 3E 

•    Představení konceptu 3E, základní terminologie 
•    Obecně k užitkovým, nákladovým a termínovým kritériím hodnocení veřejných výdajů 
•    Základní ukázky a příklady číselného přístupu k 3E 
•    Ověřování a kontrola 3E 

2)    Nákladově užitkové metody 

•    Úvod do problematiky, oblasti využití, omezení využití 
•    Obecný postup nákladově užitkové analýzy 
•    Metody nákladově užitkové analýzy, jejich parametry, přínosy a rizika 
•    Závěry, shrnutí, diskuse, závěrečný test
 

Časový rozsah kurzu

6 výukových hodin - 1 den

Výstup

Cílem tohoto e-learningového kurzu je zajistit, prohloubit a osvětlit koncept termínů účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Pochopit důležitost měření objemu poskytovaných výkonů (veřejných služeb) a správnému nastavení kritérii hodnocení cílů veřejných výdajů. Skloubení všech 3E vyžaduje různé postupy a metody, které budou vysvětleny.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě - Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty