Analýza vertikální a horizontální spolupráce dle ZZVZ

Tato analýza hodnotí splnění podmínek horizontální a vertikální spolupráce dle § 11 a § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Obsah

Cílem analýzy je poskytnout organizaci analýzu možností řešení spolupráce s veřejnými zadavateli a naplnění požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na tzv. „in-house zadávání“ (tj. uzavírání smluv na dodávku zboží, služeb nebo stavebních prací, které nejsou považovány za zadání veřejné zakázky, a proto je možno je zadat „napřímo“ bez povinnosti uskutečnit zadávací řízení dle zákona). V analýze bývají zahrnuty i pohledávky ostatních veřejných subjektů, které byly předmětem analýzy dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.

Na základě zhodnocení současného stavu jsou navrženy varianty postupu pro splnění zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty