Audit uveřejňování
závazků v registru smluv

Cílem tohoto standardního interního auditu je nezávislé posouzení aktuální řídicí dokumentace a harmonizace stávajících procesů práce se smlouvami v organizaci.

Obsah

V auditní zprávě je zpracováno nejen hodnocení stávajícího stavu, ale také sada doporučení a opatření vedoucích ke zdokonalení interních předpisů a zefektivnění procesů v oblasti tvorby, schvalovaní i uveřejňování objednávek a smluv v organizaci.

Výstup

Výstupem je podrobná auditní zpráva, která bude představena na závěrečném workshopu.

Zpracovatel

Audit provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty