CROSEUS©
Continuous Controls Monitoring – finanční řízení

Cílem monitoringu je dosáhnout průběžného a pravidelného informování rady města o finanční situaci a hospodaření příspěvkových organizací.

Obsah

Cloudová aplikace Continuous Controls Monitoring (CCM) je interaktivní nástroj dostupný v rámci internetu, který pravidelně a automatizovaně zajišťuje průběžné monitorování výkonu finanční kontroly a oběhu dokladů v organizacích. Cílem tohoto nástroje je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Tedy CCM může sloužit jako součást interního auditu/výkonu kontroly.

Continuous Controls Monitoring detekuje funkčnost oběhu dokladů a výkonu řídící kontroly a automatizovaně vyhodnocuje rizika, která není možné v reálném čase zachytit. 
S využitím tohoto nástroje lze efektivně poukázat na nedostatky, doporučit vhodná opatření ke zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému
v organizacích.

Výhody metody monitoringu průběžných kontrol:

 • Nákladově výhodné
 • Efektivní
 • Proaktivní přístup (ne reaktivní)
 • Zajišťuje kontrolu 100 % operací
 • Schopnost zachytit, odhalit a předcházet rizikům
 • Schopnost identifikovat příčiny problémových operací
 • Přispívání k procesu efektivního controllingu veřejnoprávní korporace

Zdrojem pro data zobrazená v CCM jsou data z aplikací CROSEUS Finanční kontrola, Rozpočet (Finanční plán).

Co umí

Elektronický monitorovací nástroj umí on-line reportovat a vyhodnocovat čerpání rozpočtu (finančních plánů příspěvkových organizací), identifikovat eskalaci rizik a nesrovnalostí v rámci procesu řídicí kontroly a vyhodnocovat finanční stabilitu organizací při využití dat pořízených během procesu finanční kontroly a účetnictví. Používání elektronického nástroje pro průběžný monitoring příspěvkových organizací přináší tyto výhody:

 • včasná identifikace rizik v procesech finančního plánování, finanční kontroly a komunikace,
 • automatický reporting (notifikace) o důležitých rizicích,
 • přístup pro zástupce ÚSC, veřejnoprávní kontrolu, interní audit,
 • pravidelné monitorovací zprávy o stavu finanční situace a rizik PO.

Screenshoty

 

 

 

 

 

 

 

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty