CROSEUS©
Continuous Controls Monitoring – registr smluv

Cílem této služby je včasná identifikace rizik nesprávně uveřejněných smluv.

Obsah

Cloudová aplikace CROSEUS® Continuous Monitoring (CCM) – Registr smluv je interaktivní SW nástroj dostupný v rámci internetu, který pravidelně a automatizovaně zajišťuje průběžnou kontrolu uveřejněných závazků v Informačním systému registru smluv (dále jen ISRS). SW umožňuje jednotný přístup ke všem uveřejněným smlouvám jejíchž smluvní stranou je předmětná organizace. Nad těmito daty je prováděna automatizovaná kontrola správnosti jejich uveřejnění a jsou identifikována rizika, která mohou mít vliv na účinnost a platnost uveřejněných smluv. Aplikace je vytvořena a provozována v prostředí Microsoft Power BI. Aplikace získává a zpracovává OpenData z ISRS.

Aplikace slouží ke kontrole uveřejněných smluv v ISRS, identifikaci rizik a nesrovnalostí, posouzení dopadů nesrovnalostí na neplatnost či zrušení uveřejněných smluv.

Co umí

Pro průběžný monitoring uveřejněných smluv je určena cloudová softwarová aplikace CROSEUS® Continuous Monitoring – registr smluv (aplikace pro Power BI). Jedná se o softwarový nástroj dostupný v rámci internetu, který automatizovaně zajišťuje průběžnou kontrolu uveřejněných smluv v ISRS. Aplikace umožňuje jednotný přístup ke všem uveřejněným smlouvám veřejnoprávní korporace (ÚSC a jeho příspěvkové organizace či obchodní společnosti) a také ke smlouvám, ve kterých je organizace další smluvní stranou. Nad otevřenými daty z ISRS aplikace pravidelně provádí automatizovanou kontrolu správnosti uveřejnění smluv a indikuje případná rizika, která mohou způsobit neplatnost uveřejněných smluv nebo která mohou představovat hrozbu ve vazbě na další procesy. Nalezená rizika jsou přehledně kategorizována dle závažnosti jejich dopadu.

 

Screenshoty

 

 

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty