CROSEUS©
Rozpočet

Aplikace umožňuje sestavení, realizaci a sledování aktuálního finančního plánu. Jeho realizace se děje automaticky při schvalování jednotlivých dokladů v rámci funkcionality procesu řídící kontroly.

Obsah

Modul Rozpočet je součástí komplexního řešení pro finanční řízení územních samosprávných celků (ÚSC) a jejich zřizovaných a zakládaných organizací (ZZO). Hlavním cílem komplexního řešení je zahrnutím rozpočtu vytvořit podmínky pro efektivní plánování finančních prostředků veřejnoprávních korporací, které bude odrážet moderní přístupy k tvorbě finančních plánů a vytvoří základ pro finanční controlling všech organizací dané veřejnoprávní korporace.

Dalším cílem je kvalifikované odůvodnění potřeby finančních příspěvků ve správné výši ZZO pro alokaci provozního a investičního příspěvku.

Finanční plánování je jedním ze základních nástrojů finančního řízení. Modul Rozpočet podpoří všechny fáze od přípravy a schvalování rozpočtu, přes realizaci až po následné vyhodnocení. Kromě zákonem stanovených povinností aplikace umožňuje využití řady dalších dimenzí, ve kterých lze plánovat. Počet a věcné zaměření dimenzí je možné rozšířit dle konkrétních potřeb zákazníka. Řešení tak v maximální míře reaguje na konkrétní požadavky organizace.    

Jednotlivé rozpočty jsou definované rozpisem rozpočtu a jeho položkami. Provázání položek části operace a rozpočtu pak umožní rezervaci a čerpání naplánovaných finančních prostředků a jejich disponibilitu a poskytuje účinné mechanismy pro sledování pohybů ve finančním plánu či zaznamenávání změn.

Co umí

V principu sledování finančního plánu pouze ve formě nákladů a výnosů přináší velký stupeň nejistoty, neboť organizace nejsou schopny sledovat přesný průběh finančních toků a horizont splatnosti salda, tedy skutečné toky příjmů a výdajů (cash flow).

Sledování rozpočtu organizace, které je založeno na tzv. akruálním principu zachycující operace v tom období, ve kterém se skutečně udály s tím, že s tímto obdobím časově i věčně souvisejí znamená, že se nebere v potaz, zda skutečně došlo k pohybu veřejných finančních prostředků. Zobrazují se operace spojené s náklady a výnosy a není možné sledovat, zda došlo ke skutečnému příjmu/výdaji peněz.

Proto CROSEUS Rozpočet s ohledem na význam principu nákladů/výnosů a příjmů/výdajů se rozpočet organizace v IS CROSEUS zahrnuje příjmy/výdaje a fondy, tj. zahrnuje VEŠKERÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ORGANIZACE. V modulu Rozpočet se rovněž vedou také stav, tvorba a čerpání fondů.

IS CROSEUS CLOUD modul Rozpočet tak umožňuje sledovat veškeré plánované i skutečné toky peněžních prostředků, včetně jejich rezervace a čerpání na principu příjmů a výdajů (cash flow).

Screenshoty

 

 

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty