CROSEUS©
Continuous Monitoring – finanční řízení

Cílem monitoringu je dosáhnout průběžného a pravidelného informování rady města o finanční situaci a hospodaření příspěvkových organizací.

Co umí

Elektronický monitorovací nástroj umí on-line reportovat a vyhodnocovat čerpání rozpočtu (finančních plánů příspěvkových organizací), identifikovat eskalaci rizik a nesrovnalostí v rámci procesu řídicí kontroly a vyhodnocovat finanční stabilitu organizací při využití dat pořízených během procesu finanční kontroly a účetnictví. Používání elektronického nástroje pro průběžný monitoring příspěvkových organizací přináší tyto výhody:

  • včasná identifikace rizik v procesech finančního plánování, finanční kontroly a komunikace,
  • automatický reporting (notifikace) o důležitých rizicích,
  • přístup pro zástupce ÚSC, veřejnosprávní kontrolu, interní audit,
  • pravidelné monitorovací zprávy o stavu finanční situace a rizik PO.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty