CROSEUS©
Financial Analytics - finanční analýza

Cílem SW aplikace je podávat ucelený obraz o finančním zdraví celé veřejnoprávní korporace.

Obsah

Aplikace umožňuje sledovat např. horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát za několik období, dluhové, rozpočtové, kapitálové ukazatele, dále ukazatele likvidity či nezávislosti. 

Co umí

Aplikace pracuje s otevřenými daty z monitoru státní pokladny, na jejichž základě počítá nejrůznější ukazatele z finanční analýzy, které jsou uzpůsobeny prostředí veřejné správy. Nástroj dokáže také srovnávat jednotlivé ÚSC či PO mezi sebou.

 

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty