CROSEUS©
Finanční kontrola

Cílem elektronizace finanční kontroly je podpora výkonu finančního řízení a kontroly ve veřejnoprávní organizaci.

Co umí

SW umožní nastavení finančního plánu organizace a jeho následnou realizaci prostřednictvím schvalování jednotlivých účetních dokladů v rámci výkonu řídicí kontroly. Na konci procesu kontroly po vzniku závazku umožňuje systém uveřejnit závazek přímo v registru smluv. Nad všemi procesy běží automatické kontrolní mechanismy, které jsou nastaveny podle platné legislativy.

Používáním elektronické finanční kontroly lze zajistit:

  1. automatizaci kontrol 100 % finančních operací,
  2. propojení procesů finančního plánování a řídicí kontroly,
  3. podklady pro veřejnosprávní kontrolu a interní audit,
  4. vzdálený přístup zřizovatele,
  5. archivaci auditních stop,
  6. zefektivnění procesu oběhu účetních dokladů,
  7. evidenci všech závazků,
  8. uveřejňování závazků v RS.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty