CROSEUS©
Finanční plán

Cílem finančního plánování a jeho elektronizace v příspěvkové organizaci (dále jen PO) je zpřehlednit jednotlivé položky rozpočtu a mít vždy aktuální informace o stavu jednotlivých účtů.

Co umí

Elektronický finanční plán PO umožní sestavení, realizaci a sledování aktuálního finančního plánu. Jeho realizace se děje automaticky při schvalování jednotlivých účetních dokladů v rámci funkcionality procesu řídicí kontroly.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty