CROSEUS©
Zveřejňování rozpočtu

CROSEUS® modul Zveřejňování rozpočtů umožňuje transparentním a plně automatizovaným způsobem zveřejňovat veškeré plánované i skutečné toky peněžních prostředků, včetně jejich rezervace a průběžného plnění.

Obsah

Modul Zveřejňování rozpočtů je součástí komplexního řešení pro finanční řízení územních samosprávných celků (ÚSC) a jejich zřizovaných a zakládaných organizací (ZZO).
Hlavním cílem je naplnění povinností plynoucích ze zákona č. 250/2000 Sb. Umožňuje na jednom místě zveřejnit informace VŠECH organizací veřejnoprávní korporace.


Dalším cílem je v rámci transparentnosti poskytnout také Rozklikávací rozpočet, tj. přehledný a strukturovaný výstup aktuálního stavu plnění veřejných rozpočtů.
Data jsou získávána plně automaticky a průběžně aktualizována přímo z IS CROSEUS® modul Rozpočet. Aplikace běží na platformě Microsoft Power BI.

V případě, že organizace veřejné správy nevyužívají IS CROSEUS® modul Rozpočet, přesto mají možnost zveřejňování svých navrhovaných a schválených rozpočtů a také jejich automatickou kvartální aktualizaci přímo z otevřených dat státní pokladny (CSÚIS).
 

Výstup

Zajišťuje naplnění zákonných povinností na zveřejňování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů veřejnoprávních organizací.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty