E - learning Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole - pro Dobrovolné Svazky Obcí (DSO)

Kurz Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole pro DSO představuje základní pravidla vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a související prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., včetně novely zaměřené na DSO.

Obsah

Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Novela nabyla účinnosti dne 1.1.2020.  Jednou ze zásadních změn, které novela přináší dle § 9a Působnost dobrovolných svazků obcí odst. (3) je, že „Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

 

Tento e-learningový kurz je vytvořen na míru DSO. 

Pro koho je kurz určen

pro pracovníky DSO a pověřené fyzické osoby, které vykonávají finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to zejména příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Obsah školení

-    Související legislativa
-    Řídící kontrola a VŘKS
-    Vymezení základních pojmů
-    Funkce ve schvalování řídící kontrolou (odpovědnosti a kvalifikační předpoklady)
-    Další důležité souvislosti řídící kontroly (s rozpočtem, účetnictvím, platbami..)
-    Předběžná, průběžná a následná řídící kontrola
-    Doporučená metodika výkonu řídící kontroly
-    Auditní stopa
-    Typické nedostatky ve výkonu řídící kontroly
-    Návaznost finanční kontroly na ostatní procesy v organizaci

Časový rozsah kurzu

8 hodin (včetně absolvování závěrečného testu)

 

Výstup

Cílem je zajistit potřebné informace k řádnému výkononu řídící kontroly 

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty