E-learning - Finanční a ekonomická analýza (rozšířený)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Obsah

Cílem kurzu prohloubení znalostí z oblasti finanční a ekonomické analýzy. Kurz je zaměřen na ekonomická data pro finanční řízení, na oblast účetního zachycení dlouhodobého majetku, zpracování a vykazování peněžních transakcí, manažerské účetnictví a členění a kalkulace nákladů. Dále se kurz věnuje základům finanční analýzy a vybraným poměrovým ukazatelům, metodám „3E“, manažerským rozhodovacím metodám, investičnímu plánování a rozhodování o způsobech financování investic.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ekonomické pracovníky ve veřejné správě.

 

Časový rozsah kurzů

8 x 3 hodin (včetně absolvování závěrečných testů)

 

Obsah

1.        Ekonomická data pro finanční řízení

2.        Oblast dlouhodobého majetku a jeho účetní zachycení

3.        Zpracování a vykazování peněžních transakcí

4.        Manažerské a vnitroorganizační účetnictví

5.        Základy finanční analýzy

6.        Metody vyhodnocování efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti

7.        Manažerské a podpůrné rozhodovací metody

8.        Finanční plánování

 

Objednat si E-learningový kurz.

 

Výstup

Kvalitu výsledků studia ověřuje závěrečný test, který zajišťuje odborné a nezávislé vyhodnocení získaných znalostí. Kurzy jsou akreditovány dle zákona č. 312/2002 Sb.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblasti ve veřejné správě.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty