Finanční a ekonomická analýza I + II teorie a praxe (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Obsah

Cílem základního kurzu je seznámení s podstatou různých metod finanční a ekonomické analýzy, s možnostmi jejich uplatnění a způsoby jejich použití. Kurz se blíže zaměřuje na ekonomická data pro finanční řízení, na oblast účetního zachycení dlouhodobého majetku, zpracování a vykazování peněžních transakcí, manažerské účetnictví, členění a kalkulace nákladů. Dále se kurz věnuje základům finanční analýzy, vybraným poměrovým ukazatelům, metodám „3E“, manažerským rozhodovacím metodám a investičnímu plánování.

Cílem rozšřeného kurzu je prohloubení znalostí z oblasti finanční a ekonomické analýzy. Kurz je zaměřen na ekonomická data pro finanční řízení, na oblast účetního zachycení dlouhodobého majetku, zpracování a vykazování peněžních transakcí, manažerské účetnictví a členění a kalkulace nákladů. Dále se kurz věnuje základům finanční analýzy a vybraným poměrovým ukazatelům, metodám „3E“, manažerským rozhodovacím metodám, investičnímu plánování a rozhodování o způsobech financování investic.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ředitele příspěvkových organizací a pro vedoucí funkce veřejných organizací.

 

Časový rozsah kurzu

Základní kurz - 8 hodin (včetně absolvování závěrečného testu)

Rozšířený kurz - 8x3 hodiny (včetně absolvování závěrečného testu)

 

Obsah

  1. Ekonomická data pro finanční řízení
  2. Oblast dlouhodobého majetku a jeho účetní zachycení
  3. Zpracování a vykazování peněžních transakcí
  4. Manažerské a vnitroorganizační účetnictví
  5. Základy finanční analýzy
  6. Metody vyhodnocování efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
  7. Manažerské a podpůrné rozhodovací metody
  8. Finanční plánování

 

Objednat si E-learningový kurz.

 

Výstup

Kvalitu výsledků studia ověřuje závěrečný test, který zajišťuje odborné a nezávislé vyhodnocení získaných znalostí. Kurzy jsou akreditovány dle zákona č. 312/2002 Sb.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty