E-learning Finanční gramotnost

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti potřebné pro hospodaření s osobními financemi a orientaci na trhu s finančními produkty. Zasadit základní makroekonomické pojmy do souvislostí s osobními financemi. Vysvětlit možnosti finančních produktů pro drobné investory. Poskytnout informační rámec pro úspěšné řízení osobních a rodinných financí.

Obsah

Úvod

I. část – Ekonomika a její základní ukazatele

Hrubý domácí produkt
Inflace
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Zaměstnanost a nezaměstnanost
Zdroje dat

II. část – Základní pojmy v oblasti finančních trhů

Účty u bank – běžný, spořící, kontokorent
Typy platebních karet
Spotřebitelský úvěr
Hypotéka
Leasing
Pojištění osob a majetku
Finanční produkty pro drobné investory

III. část – Osobní a rodinné finance

Rodinný rozpočet
Mzda/plat
Spoření
Nebezpečná smluvní ujednání
Ochrana spotřebitele a reklamace
Důchod
Dluhy

Výstup

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností osoby potřebných k tomu, aby finančně zabezpečila sebe a svou rodinu a v současné společnostia aktivně vystupovala na trhu finančních produktů a služeb.

Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinnýrozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Proč se finančně vzdělávat? 

Zajištění svých potřeb a cílů. 
Rozpoznání vhodných finančních produktů. Jistota na trhu finančních produktů.
Investice do budoucnosti. 
Efektivní zhodnocení vydělaných peněz.
Finační nezávislost. 

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Screenshoty

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty