E-learning - Rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace ÚSC

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Obsah

Kurz s názvem Rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace ÚSC je koncipován tak, aby seznámil účastníky se základními pravidly vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, týkající se příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC.

 

Pro koho je kurz určen

Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou pracovníci příspěvkových organizací, jichž se dotýká problematika zákona o rozpočtových pravidlech. Kurz je určen zejména pro ty, kteří sestavují rozpočet nebo jsou součástí řídící kontroly uvnitř organizace. Tento kurz slouží také pro ty pracovníky, kteří jsou odpovědní za zavedení souvisejících procesů do organizace.

 

Časový rozsah kurzu

8 hodin (včetně absolvování závěrečného testu)

 

Obsah

  1. Založení příspěvkové organizace

  2. Hospodaření příspěvkové organizace

  3. Finanční hospodaření příspěvkové organizace

  4. Závazné ukazatele a změny v rozpočtu

  5. Doplňková činnost příspěvkové organizace

  6. Zveřejňování střednědobého výhledu a rozpočtu

  7. Peněžní fondy PO

  8. Práva a povinnosti PO

  9. Test – 22 otázek  

Výstup

Cílem je zajistit potřebné informace k řádnému výkonu role správce rozpočtu zaměstnancům orgánu veřejné správy, kteří ji provádějí.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

 
Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty