E-learning - Základy účetnictví pro vybrané účetní jednotky

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Obsah

Tento kurz je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti účetnictví a specializuje se na informace k vedení účetnictví pro vybrané účetní jednotky. Podává základní informace o účetnictví, jeho smyslu, principech, metodách, technikách. Klade důraz na pochopení systému a souvislostí a zároveň umožňuje procvičit účetní dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci ekonomických útvarů, hlavní účetní a účetní.

Časový rozvrh kurzu

16 hodin - 2 výukové dny

Obsah

1.Účetnictví, účetní závěrka a účetní principy
1.1 Související právní předpisy
1.2 Předmět účetnictví a základní pojmy
1.3 Účetní závěrka
1.4 Účetní knihy
1.5 Účetní zápis
1.6 Účetní postupy
1.7 Účetní doklady
2. Účetní metody
2.1 Časové rozlišení
2.2 Odpisování majetku
2.3 Opravné položky
2.4 Kurzové rozdíly
2.5 Účtování o dlouhodobém majetku
2.6 Oceňování majetku
2.7 Účtování o zásobách
2.8 Fondy účetní jednotky
2.9 Rezervy
3. Nejběžnější účetní případy
3.1 Faktura přijatá
3.2 Některé další závazky
3.3 Faktura vydaná
3.4 Některé další pohledávky
3.5 Bankovní účty
3.6 Pokladní operace
3.7 Transfery
3.8 Podrozvahové účty
3.9 Daň z přidané hodnoty
4. Inventarizace
5. Oběh (účetních) dokladů
6. Další důležité výstupy z účetnictví
7. Komplexní příklad

7.1 Účetní deník
7.2 Rozvaha
7.3 Výkaz zisku a ztrát
7.4 Hlavní kniha
8. Test
 

 

Výstup

Získání základních znalostí účetnictví, pochopení systému účtování a souvislostí a zároveň procvičení účetních dovedností.

E-learningové kurzy jsou otevřené cca 1 měsíc až 2, dle obsahu a náročnosti. Takže se ke kurzu můžete vracet dle Vašich časových možností.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty