Finanční kontrola (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Obsah

Kurz Finanční kontrola představuje základní pravidla vyplývající primárně ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a související prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., zaměřuje se na výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy.

 

Pro koho je kurz určen

Cílovou skupinou jsou pracovníci orgánu veřejné správy, kteří vykonávají finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to zejména příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

 

Časový rozsah kurzu

8 hodin (včetně absolvování závěrečného testu)

 

Obsah

 1. Legislativa pro oblast finanční kontroly

 2. Systém a cíle finanční kontroly

 3. Vnitřní kontrolní systém

 4. Řídící kontrola

 5. Role vykonávající řídící kontrolu

 6. Základní principy výkonu řídící kontroly

 7. Předběžná kontrola

  • Před vznikem závazku

  • Po vzniku závazku

  • Před vznikem nároku

  • Po vzniku nároku

 8. Průběžná kontrola

 9. Následná kontrola

 10. Návaznost finanční kontroly na ostatní procesy v organizaci

 11. Test – 30 otázek 

 

 

Výstup

Cílem je zajistit potřebné informace k řádnému výkonu řídící kontroly zaměstnancům orgánu veřejné správy, kteří jí prostřednictvím dané role provádějí.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty