Finanční kontrola pro DSO

Kompletní nastavení systému finanční kontroly pro Dobrovolné svazky obcí.

Obsah

Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti dne 1.1.2020. Zásadní změna, která se přímo dotýká dobrovolných svazů obcí je uvedena přímo v § 9a Působnost dobrovolných svazků obcí odst. (3) kde je uvedeno že: 

„Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení“
 

Nastavení systému finanční kontroly realizujeme v těchto krocích:

  1. organizační nastavení,
  2. školení dotčených osob,
  3. zajištění průkaznosti kvalifikačních předpokladů,
  4. e-learningové kurzy,
  5. zajištění pravidelného prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly.

 

 

Výstup

Po ukončení projektu budete mít kompletně nastavený systém finanční kontroly, který je plně v souladu se zákonem č. 126/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, to znamená:

  1. vytvořené interní směrnice a metodiky,
  2. kvalifikované zaměstnance pro výkon finanční kontroly,
  3. nastavené pravidelnéhé prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly.

Zpracovatel

Tým certifikovaných interních auditorů ve veřejné správě společnosti DYNATECH s.r.o.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty