Interní směrnice

Interní směrnice jsou nezbytným nástrojem řízení každé zřízené či založené organizace.

Obsah

Z hlediska řízení svých organizací ze strany ÚSC je často vhodné poskytnout organizacím vzorové vnitřní předpisy k určitým problematikám, u nichž je vhodný jednotný přístup. Organizacím je tak ušetřena práce s tvorbou vnitřního předpisu, jedná se o záruku toho, že procesy v organizaci budou nastaveny správně a dojde tak i ke sjednocení pojmosloví a postupů v organizacích, což dále usnadní řízení v těchto oblastech a oblastech navázaných.

Výstup

Výstupem jsou upravené interní směrnice, které budou představeny na závěrečném workshopu.

Zpracovatel

Interní směrnice zpracovávají a optimalizují odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty