Metodika výkonu řídící kontroly (e-learning)

Cílem e-learningového kurzu Metodika výkonu řídící kontroly je seznámit účastníky s pojmem Řídící kontroly, která je součástí systému finanční kontroly a spolu s interním auditem tvoří vnitřní řídící a kontrolní systém.

Obsah

Pro koho je kurz určen

Cílovou skupinou jsou pracovníci orgánů veřejné správy, kteří vykonávají finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí a s novelami v této oblasti od 1.1.2020 a pro pracovníky, kteří jsou zodpovědni za správné organizační nastavení a kontrolu těchto činností.

 

Časový rozsah kurzu

8 hodin (včetně absolvování závěrečného testu).

Obsah

 1. Související legislativa
  • Zákon č. 320/2001 Sb. stručně
  • Organizační zajištění finanční kontroly
  • Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol
 2. Řídicí kontrola jako kontrolní mechanismus VŘKS
 3. Návaznost na ostatní procesy v organizaci (rozpočet, účetnictví, platby)
 4. Výkon řídicí kontroly
  • Kontrolní metody a postupy
  • Princip kontroly 4 očí, zásada přiměřenosti a 3E
  • Role ve schvalování řídicí kontrolou (odpovědnosti a kvalifikační předpoklady)
  • Záznam o provedení řídicí kontroly (auditní stopa)
 5. Schvalovací postupy jednotlivých fází řídicí kontroly
  • Předběžná řídící kontrola před/po vzniku závazku/nároku
  • Průběžná řídicí kontrola
  • Následná řídicí kontrola
 6. Příklady schvalovaných výdajových a příjmových operací
 7. Příklady dobré a špatné praxe při výkonu řídící kontroly
 8. Test - 20 otázek

 

Výstup

Cílem je zajistit potřebné informace ke správnému nastavení řídící kontroly v organizaci, jako jednoho z prvků vnitřního řídícího a kontrolního systému. 

 

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty