Metodiky

Správné nastavení metodik podle platné legislativy a dobré praxe je nedílnou součástí vedení zřízených/založených organizací.

Obsah

Metodiky slouží k řízení a metodickému vedení zřizovaných a zakládaných organizací v těch oblastech, jejichž nastavení může být pro organizace komplikované a kdy pochybení v nich může vést k závažným důsledkům. Metodické vedení je účinným nástrojem, jak zajistit u podřízených organizací princip „compliance“, tedy soulad s platnými předpisy. Metodická činnost a tvorba metodik se uplatní např. v oblastech vnitřního řídicího a kontrolního systému, registru smluv, vedení účetnictví, finančního řízení atp.

Výstup

Výstupem jsou upravené metodiky, které budou představeny na závěrečném workshopu.

Zpracovatel

Metodiky zpracovávají a optimalizují odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty