Pravidla rady

Cílem pravidel rady je nastavit základní rámec řízení a spolupráce mezi územně samosprávným celkem a jeho organizacemi.

Obsah

Pravidla rady zpravidla obsahují ustanovení týkající se organizačního nastavení těchto vztahů, vymezení oblastí, v nichž dochází k řízení. Na tato pravidla pak navazují další dílčí řídicí dokumenty řešící dílčí oblasti podrobněji.

Výstup

Výstupem jsou upravená pravidla rady, která budou představena na závěrečném workshopu.

Zpracovatel

Pravidla rady zpracovávají a optimalizují odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty