Průběžné auditování

Cílem metody průběžného auditování (Continuous auditing) je umožnit efektivní a přehledný dohled nad procesy tak, aby bylo možné včas reagovat na případná rizika, která ze zákona a z jeho aplikace do praxe organizací veřejné správy vyplývají.

Obsah

Data ze softwarových nástrojů na podporu průběžného monitoringu umožňují pracovat s reálnými daty v reálném čase a zjišťovat příčiny systémových pochybení. Auditování tak probíhá již ve chvíli, kdy se projeví určité riziko (které je identifikováno na základě průběžného monitoringu), nikoli až po určité době nebo v plánované kontrolní dny. Průběžný monitoring pracuje s přesnými a reálnými daty, což umožňuje internímu auditu zaměřit se konkrétně na slabá místa procesů.

Výstup

Výstupem je zpráva podávaná pravidelně vybraným zástupcům územně samosprávných celků. Zpráva obsahuje vzniklá rizika a doporučení, jak těmto rizikům v budoucnosti předcházet.

Zpracovatel

Průběžné auditování provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty