Registr smluv (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pravidly vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb. a novely zákona č. 177/2019 Sb., dále zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky organizací, jichž se dotýká problematika zákona o registru smluv. Jedná se zejména o ty, kteří jsou odpovědní za výběr a uveřejňování smluv do registru smluv nebo za přípravu podkladů pro uveřejnění. Kurz slouží také pro pracovníky, kteří jsou odpovědní za zavedení souvisejících procesů do organizace.

 

Časový rozsah kurzu

4 hodiny (včetně absolvování závěrečných testů)

 

Obsah

 

  1. Zákon o registru smluv
  2. Uveřejňované smlouvy a jejich způsob uzavření
  3. Jaké smlouvy uveřejňujeme – povinné subjekty a smluvní strany
  4. Jaké smlouvy uveřejňujeme – charakter smlouvy
  5. Jaké smlouvy uveřejňujeme – předmět a smlouvy
  6. Jaké smlouvy uveřejňujeme – způsob uzavření smlouvy a místo plnění smlouvy
  7. Informační systém registru smluv
  8. Jak uveřejnit smlouvu – formulář ISSR
  9. Metadata o uveřejňované smlouvě
  10. Formát uveřejňované smlouvy
  11. Anonymizace informací ve smlouvě
  12. Termíny spojené s uveřejňováním smlouvy a sankční mechanismy
  13. Test

 

 

Objednat si E-learningový kurz.

 

Výstup

Kvalitu výsledků studia ověřuje závěrečný test, který zajišťuje odborné a nezávislé vyhodnocení získaných znalostí. Kurzy jsou akreditovány dle zákona č. 312/2002 Sb.

Účastnící kurzu budou schopni v praxi sami určovat, jaké smlouvy mají být prostřednictvím registru smluv uveřejněny, jaké mají mít náležitosti a jakým způsobem mají být příslušné smlouvy uveřejněny.

 

 

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Screenshoty

 

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty