Smlouva o kontrole

Smlouva o kontrole definuje povinnosti a pravomoci obou smluvních stran a také identifikuje ekonomické výstupy, které mají být odevzdávány z obchodních společností územně samosprávnému celku.

Obsah

Implementace smlouvy o kontrole městských obchodních společností v sobě zahrnuje zejména vysvětlení účelu zavedení smlouvy o kontrole MOS, školení klíčových osob a praktické zavedení smlouvy o kontrole městských obchodních společností do prostředí jednotlivých společností. Nastavení pravidel rady pro řízení městských obchodních společností je důležitým krokem pro celkovou fixaci nově nastaveného stavu. Pravidla jasně vymezují jednotlivé kompetence, pravidla a pravomoci územně samosprávných celků a obchodních společností.

Výstup

Výstupem je konkrétní smlouva o kontrole, která je přizpůsobena požadavkům objednatele. Smlouva je předána a prezentována na závěrečném workshopu vybraným zástupcům územně samosprávných celků.

Zpracovatel

Smlouvu o kontrole sestavují a implementují odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty