Webinář - Novela zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Cílem webináře je seznámit posluchače s procesy řídící kontroly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb, kterou se tento zákon provádí a s platnými novelami v této oblasti od 1.1.20200

Obsah

Pro koho je kurz určen

Cílovou skupinou jsou pracovníci orgánu veřejné správy, kteří vykonávají finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.,kterou se tento zákon provádí a s novelami od 1.1.2020 a pro pracovníky, kteří jsou zodpovědni za správné organizační nastavení a kontrolu těchto činností.

Obsah

 • Související legislativa

 • Řídicí kontrola a vnitřní řídicí kontrolní systém

 • Vymezení základních pojmů, které budete potřebovat

 • Funkce ve schvalování řídicí kontrolou (odpovědnosti

 • a kvalifikační předpoklady)

 • Další důležité souvislosti řídicí kontroly (s rozpočtem, účetnictvím, platbami...)

 • Předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola

 • Doporučená metodika výkonu řídicí kontroly

 • Auditní stopa

 • Typické nedostatky ve výkonu řídicí kontroly

 • Možnosti výkonu řídicí kontroly (digitalizace)

Výstup

Cílem je zajistit potřebné informace k řádnému výkonu řídící kontroly zaměstnancům veřejné správy, kteří jí prostřednictvím dané role provádějí.

Zpracovatel

Kurzy jsou připravovány certifikovanými interními auditory a odborníky na ekonomickou a účetní oblast ve veřejné správě.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty