Vzdělávací akce

Naším cílem je tzv. Komplexní řešení pro efektivní řízení®, které zahrnuje široké spektrum služeb, včetně vzdělávání.

Jsme akreditovanou vzdělávací společností u Ministerstva vnitra ČR 
(číslo akreditace AK/I-6/2015) a své akreditace pravidelně aktualizujeme  a obnovujeme.

Nabídka akreditovaných kurzů vychází jednak z potřeb cílové skupiny našich zákazníků a také bezprostředně souvisí se službami a produkty, které poskytujeme. 

Semináře jsou akreditovány podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v režimu „průběžné vzdělávání“ a „průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky“ podle § 20 zákona. Vzdělávání nabízíme prezenční formou i formou e-learningu.

Kurzy jsou vhodné svým obsahem a cílem pro všechny, kteří se řídí platnou legislativou
a získané poznatky potřebují k výkonu své pracovní činnosti. V rámci vzdělávání jsme proškolili již mnoho z Vás, zejména v oblasti Metodiky výkonu řídící kontroly, Vnitřního kontrolního systému, Registru smluv  a Finančního řízení. 

V současné době pro Vás připravujeme tyto akce:


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - 3E - nákladově užitkové metody - principy a příklady

Bližší informace o e-learningovém kurzu naleznete...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - 3E - kalkulace úplných nákladů veřejné služby - principy a příklady

Bližší informace o e-learningovém kurzu naleznete...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - 3E - číselná podpora rozhodování- principy a příklady

Bližší informace o e-learningovém kurzu naleznete...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Finanční kontrola

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete zde....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learningový test k ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly

Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly mají vedoucí orgánů veřejné správy v rámci své řídící pravomoci a jsou povinni dbát, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning Metodika výkonu řídící kontroly

Bližší informace o E-learningovém kurzu naleznete ZDE...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Finanční a ekonomická analýza (základní) (úředník)

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete zde....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Finanční a ekonomická analýza (základní) (vedoucí úředník)

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Finanční a ekonomická analýza (rozšířený) (úředník)

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete zde....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Finanční a ekonomická analýza (rozšířený) (vedoucí úředník)

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete zde....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Registr smluv (úředník)

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete zde....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace ÚSC

Bližší informace o E-learnigovém kurzu naleznete zde....


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E - learning Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole - pro Dobrovolné Svazky Obcí (DSO)

Bližší informace naleznete...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning - Základy účetnictví pro kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC a DSO

Bližší informace o kurzu naleznete...


 • kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova

E-learning Finanční gramotnost

Bližší informace o e-learningovém kurzu naleznete...

Chci bezplatnou konzultaci

Aktuality

Ve spolupráci se Zlínským krajem pořádáme Metodický den

08 / 2020

Ve spolupráci se Zlínským krajem pořádáme 30.září Metodický den pro obce na...

Více

Ve spolupráci s Krajem Vysočina pořádáme Metodický den pro města, městyse a ostatní obce Kraje Vysočina

08 / 2020

4. září 2020 pořádáme ve spolupráci - Metodický den ředitele krajského úřadu...

Více

Teambulding spojený s BBQ grilováním na Špilberku v srpnu 2020

08 / 2020

Letní teambuldingová akce, ke které jsme využili...

Více

Jak pomáhá DYNATECH v době koronaviru? Jsme přesvědčeni, že se tímto navždy změní svět.

03 / 2020

V tomto období vyhrávají právě ti, kteří se na období digitalizace s námi již...

Více

Archiv aktualit